Tällainen on Taideyliopisto

Tämä brändiopas kokoaa Taideyliopiston visuaalisen ilmeen, brändiattribuutit, strategiset ydinviestit sekä vision ja mission. Se on julkinen dokumentti, jolla on eniten käyttöä sisäisesti mutta joka myös kertoo organisaation ulkopuolella olevalle yleisölle tavoittelemastamme mielikuvasta. Brändiopas kertoo Taideyliopiston tarinan tähän päivään asti ja vision tulevasta. Se perustelee meidän näkyvää toimintaamme kuten äänensävyä ja visuaalisuutta.


Taideyliopisto on avoin taiteiden kohtauspaikka, rohkeiden uudistajien ja perinteen taitajien kriittinen yliopistoyhteisö. Muodostamme ainutlaatuisen ympäristön taiteilijana kasvamiseen ja vahvistamme taidetta ja sen muutosvoimaa.

Taideyliopiston brändilupaus

Asemointi

 • Taiteiden kohtaamispaikka: toimimme musiikin, kuvataiteen, teatterin ja tanssin aloilla.
 • Koulutuksen huipulla: olemme ainutlaatuinen ympäristö taiteilijaksi kasvamiseen.
 • Asiantuntijoiden yhteisö: meillä on pedagogisesti osaava, taiteellisesti korkeatasoinen ja kansainvälinen opettajakunta.
 • Monialainen tutkimusorganisaatio: teemme kansainvälisesti vaikuttavaa tutkimusta.
 • Houkutteleva yhteistyökumppani: olemme globaalisti verkottunut ja paikallisesti aktiivinen toimija.
 • Vastuullinen ja hyvinvoiva yhteisö: toimintaamme ohjaavat yhdessä sovitut eettiset periaatteet emmekä hyväksy syrjintää.

Taideyliopiston persoona on:

  • Rohkea
  • Taideyliopisto antaa tilaa uudistumiselle ja rohkeille avauksille.
  • Kokeileva
  • Taideyliopisto aktivoi, kokeilee ja reagoi. Olemme ajassa elävä ja jatkuvasti liikkeessä.
  • Ihmislähtöinen
  • Taideyliopisto on alojensa parhaista opiskelijoista, opettajista ja tutkijoista syntyvä moniarvoinen, ennakkoluuloton ja avoin yhteisö.
  • Vastuullinen
  • Taideyliopisto kannustaa taiteilijaa pohtimaan omien valintojensa vastuuta ja merkitystä.
  • Kunnianhimoinen
  • Pyrimme korkeimpaan laatuun. Ponnistamme perinteestä ja tulkitsemme sitä uudelleen.
  • Kriittinen
  • Opiskelijamme löytävät omat vahvuutensa, uudistavat rohkeasti taidekenttää ja muuttavat maailmaa.

Visio

Visiossamme Suomesta taide ja tutkimus rakentavat pohjaa yhteiskunnan menestykselle ja sivistykselle. Taide, taiteellinen ajattelu ja luovuus ovat muutosvoimia, joilla rakennamme yhdenvertaista ja kestävää maailmaa. Taide tekee tulevaisuuden. 


Missio

Taideyliopisto on avoin taiteiden kohtauspaikka, rohkeiden uudistajien ja perinteen taitajien kriittinen yliopistoyhteisö. Muodostamme ainutlaatuisen ympäristön taiteilijana kasvamiseen ja vahvistamme taidetta ja sen muutosvoimaa.  


Ydinarvot

Taito

Käsityksemme taidosta perustuu kokonaisvaltaiseen ihmiskäsitykseen: olemme osaavia, tietäviä ja tuntevia. Pyrimme korkeimpaan mahdolliseen laatuun ja asiantuntijuuteen. Ponnistamme perinteestä ja tulkitsemme sitä uudelleen.

Rohkeus

Rakennamme luottamukseen perustuvaa ympäristöä, jossa kannustamme toisiamme herkkyyteen ja vastuullisuuteen sekä pelottomiin kokeiluihin. Arvioimme toimintaamme kriittisesti ja uudistumme rohkeasti.

Avoimuus

Teemme päätökset läpinäkyvästi ja vastuullisesti. Arvostamme monimuotoisuutta ja tunnistamme sen voimavarana. Hakeudumme aktiiviseen vuoropuheluun ympäröivän maailman kanssa.


Visuaalisuus ja äänensävy

Visuaalinen ilmeemme tekee näkyväksi Taideyliopiston brändin arvot ja attribuutit. Ilme on rohkea, kokeileva ja joustava. Laaja fontti- ja värivalikoima sekä tunnusten joustava käyttö antaa suunnittelijalle vahvat työkalut ja paljon luovia mahdollisuuksia.

Tekstin tyyliohjeeseen on koottu ohjeita siitä, kuinka kirjoitat hyviä verkkosisältöjä. Tyylikirja on tarkoitettu erityisesti Taideyliopiston verkkosivujen sisällöntuottajille.