Tunnuksen soveltaminen

Tunnuksen sijoittelu ja käyttö Taideyliopiston ja sen akatemioiden ilmeissä.

Tunnuksen käyttö: Taideyliopisto

Tekstilogon ja X-merkin käyttö

Taideyliopiston ilmeessä Taideyliopiston tekstilogoa ja X-merkkiä voidaan käyttää joustavasti.

Kuvassa vasemmalla Taideyliopiston tunnus perusmuodossaan allekirjoittajana. Kuvassa oikealla X-merkin käyttö isossa koossa ja tekstilogo.
Kuvassa tekstilogon käyttö isossa koossa ja pienempi X-merkki.

On tärkeää, että tekstilogo ja X-merkki esiintyvät aina yhdessä sovelluksen pääpinnassa.

Tunnuksen asennot ja rajaus

Tunnus voidaan asemoida vapaasti eri asentoihin, kun se on tarkoituksenmukaista kyseisessä sovelluksessa. Kun tunnus asemoidaan eri asentoihin, käännetään vain tekstilogoa. X-merkin tulee aina olla suorassa. X-merkkiä ei siis koskaan käännetä.

Kuvassa vasemmalla: tunnus vaakaasennossa. Kuvassa oikealla: logon tekstin suunta alhaalta ylös tai ylhäältä alas.
Kuvassa vasemmalla: tunnus saa rajautua kuva-alueen ulkopuolelle. Kuvassa oikealla: tunnuksen virheellinen käyttö: X-merkki käännetty

X-merkin sijoittelu ja käyttö

X-merkki voidaan erottaa tekstilogosta ja sijoittaa vapaasti sovelluksen pintaan.

Vaihtoehtoja X-merkin sijoitteluun ja käyttöön:

Kuvassa vasemmalla: X-merkki erotettu tekstilogosta ja käytetty keskitettynä isossa koossa. Kuvassa oikealla: X-merkki erotettu tekstilogosta ja käytetty pienenä allekirjoituksena.
Kuvassa vasemmalla: X-merkki erotettu tekstilogosta ja käytetty reikänä isossa koossa. Kuvassa oikealla: Useamman pienen X-merkin ja tekstilogon käyttö.

Virheellinen käyttö

Esimerkkejä virheellisestä käytöstä. Kuvassa vasemmalla: Pelkän X-merkin käyttö pienenä allekirjoituksena. Kuvassa oikealla: Tekstilogo ilman X-merkkiä.

Tunnuksen sijoittelu ja koko

Sijoittelu

Kuvas
Tunnusta voi käyttää pysty- ja vaaka-asennossa.

Koko

Tunnusta voi käyttää eri kokoisena sekä monistaa.

Virheellinen käyttö

Esimerkkejä virheellisestä käytöstä. Kuvassa vasemmalla X-merkki kallistettu. Kuvassa oikealla X-merkki ei saa rajautua kuva-alueen ulkopuolelle.

Esimerkkejä tunnuksen virheellisestä käytöstä

Älä käytä pelkkää isoa mustaa X-merkkiä tai pelkkä pieni X-merkki ilman tekstilogoa. Älä käännä X-merkkiä.
Älä käytä liukuvärejä tai ääriviivaa tunnuksessa. Älä käytä tekstilogoa ilman X-merkkiä.
Älä muuta tunnuksen tai X-merkin mittasuhteita.

Yhdistysmisviesti

Taideyliopiston ilmeen sovelluksiin pyritään aina tilan salliessa liittämään ns. yhdistymisviesti.

Yhdistymisviestin kirjoitusasu Taideyliopisto = Kuvataideakatemia + Sibelius-Akatemia + Teatterikorkeakoulu


Tunnuksen käyttö: akatemiat

Tekstilogon ja X-merkin käyttö

Akatemioiden ilmeissä käytetään akatemian tunnuksia perusmuodossa tai sovelluksen tilan käytön salliessa akatemian tekstilogo ja akatemia-allekirjoitus voidaan irrottaa toisistaan ja parantaa Taideyliopiston näkyvyyttä.

Esimerkkejä:

Akatemian tunnus perusmuodossaan allekirjoittajana (sisältäen akatemia-allekirjoituksen). X-merkin käyttö isossa koossa ja akatemian tunnus perusmuodossaan (sisältäen akatemia-allekirjoituksen)
Tekstilogon käyttö isossa koossa ja akatemia-allekirjoitus irrotettuna.

On tärkeää, että akatemian tekstilogon ja akatemia-allekirjoituksen tulee aina esiintyä yhdessä sovelluksen pääpinnassa.

Tunnuksen asennot ja rajaus akatemioiden ilmeessä

Akatemian tekstilogo voidaan asemoida vapaasti eri asentoihin, kun se on tarkoituksenmukaista kyseisessä sovelluksessa. Kun tekstilogo asemoidaan eri asentoihin irrotetaan akatemia-allekirjoitus. Kun tekstilogoa käännetään tulee akatemia-allekirjoituksen olla suorassa.

X Akatemia -allekirjoitusta ei siis koskaan käännetä.

Esimerkkejä:

Tekstilogo vaaka-asennossa ja irrotettu akatemia-allekirjoitus vaaka-asennossa. Tekstilogon suunta alhaalta ylös ja irrotettu akatemia-allekirjoitus pysty-asennossa. Tekstilogo voi rajautua kuva-alueen ulkopuolelle.
Tekstilogojen monistaminen. Älä käännä Akatemia-allekirjoitusta vinottain

Akatemia -allekirjoituksen käyttö

Akatemia-allekirjoituksen sijoittaminen

Akatemia-allekirjoitus voidaan sijoittaa sovellukseen joustavasti, siten että se mukailee tekstilogon asemointia

Allekirjoitus vaakasuunnassa sovelluksen reunassa. Allekirjoitus keskitettynä
Allekirjoitus pystysuunnassa alhaalta ylös. Allekirjoitus pystysuunnassa ylhäältä alas

Älä koskaan käytä akatemia-allekirjoitusta ilman akatemian tekstilogoa.

Akatemia-allekirjoituksen koko ja suhde

Akatemia-allekirjoituksen tulee näkyä hyvin ja olla visuaalisesti tasapainoinen suhteessa akatemian tekstilogoon.

Akatemia-allekirjoituksen minimikoko pienissä sovelluksissa on 20mm.


Esimerkkejä akatemiatunnuksen virheellisestä käytöstä

Kuvassa vasemmalta oikealla: Pelkkä X-merkki ilman tekstilogoa, X-merkkiä käännetty, X-merkin mittasuhteita muutettu
Kuvassa vasemmalta oikealle: Ääriviivan käyttö tunnuksessa, liukuvärin käyttö tunnuksessa, tunnuksen mittasuhteita on muutettu
Vanha tunnusoriginaali.

Taideyliopisto esiin otsikoissa ja teksteissä

Ilmeen lisäksi Taideyliopisto nostetaan esiin otsikoissa ja teksteissä käyttämällä muotoa: Taideyliopiston Kuvataideakatemia…

Lisää ohjeistusta kirjoitusasuihin löydät tyylikirjastamme.

Esimerkkejä suomeksi:

Taideyliopiston
Kuvataideakatemia hakee…

Taideyliopiston
Sibelius-Akatemia hakee…

Taideyliopiston
Teatterikorkeakoulu hakee…

Esimerkkejä ruotsiksi:

Bildkonstakademin vid
Konstuniversitetet söker…

Sibelius-Akademin vid
Konstuniversitetet söker…

Teaterhögskolan vid
Konstuniversitetet söker…

Esimerkkejä englanniksi:

Academy of Fine Arts,
University of the Arts Helsinki
is looking for…

Sibelius Academy,
University of the Arts Helsinki
is looking for…

Theatre Academy,
University of the Arts Helsinki
is looking for…